Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

İdman Növü Üzrə Məşqçi

İdman növü üzrə məşqçilik ixtisası idman sənayesində strateji rol oynayan mütəxəssisləri hazırlayır. Azərbaycanın beynəlxalq idman təşkilatları tərəfindən idman ölkəsi kimi tanındığı bir vaxtda bu sahə üzrə yüksək ixtisaslı kadrlara böyük tələbat var. Bu proqramın məzunları ümumtəhsil məktəblərində, klublarda, idman cəmiyyətlərində, dövlət və qeyri-dövlət idman birliklərində, özəl idman müəssisələrində, idman təmaüllü məktəblərdə, həmçinin uşaq və yeniyetmələrin yığma komandalarında ixtisaslı kadr olaraq bu kimi fəaliyyət sahələrində məşqçilik etmək imkanı qazanacaqlar.

Avropa Kredit Transfer Sistemi (Balonya) əsasında hazırlanmış proqram üzrə 240 kreditdən və 4 illik təhsil müddətindən ibarətdir. Tədris müddətində tələbələr Bədən tərbiyəsi və idmanın idarə edilməsi, Biomexanika, İdman fiziologiyası, Fiziki tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası və s. kimi fənlər üzrə təhsil ala biləcəklər. Cari proqram ən yaxşı beynəlxalq təcrübə əsasında tərtib edilib.

İdman növü üzrə məşqçilik proqramının tələbələri mütəmadi olaraq təcrübə proqramlarına cəlb olunacaqlar. Təcrübə zamanı tanınmış, yüksək ixtisaslı məşqçilərlə ünsiyyətdə olacaq, praktiki biliklərə yiyələnəcəklər.

Həmçinin, nəzəri və praktiki bacarıqlara yiyələnmiş tələbələr əlavə ixtisasartırma proqramlarında və ya magistr pilləsində təhsillərini davam etdirmək imkanı qazanacaqlar.