Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Məşqçilik

“Məşqçilik” ixtisası idman sənayesində strateji rol oynayan mütəxəssisləri hazırlayır. Azərbaycanın beynəlxalq idman təşkilatları tərəfindən idman ölkəsi kimi tanındığı bir vaxtda bu sahə üzrə yüksək ixtisaslı kadrlara böyük tələbat var. Bu proqramın məzunları ümumtəhsil məktəblərində, klublarda, idman cəmiyyətlərində, dövlət və qeyri-dövlət idman birliklərində, özəl idman müəssisələrində, idman təmaüllü məktəblərdə, həmçinin uşaq və yeniyetmələrin yığma komandalarında ixtisaslı kadr olaraq bu kimi fəaliyyət sahələrində məşqçilik etmək imkanı qazanırlar.

Tədris müddətində tələbələr “Bədən tərbiyəsi və idmanın idarə edilməsi”, “Biomexanika”, “İdman fiziologiyası”, “Fiziki tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası” və s. kimi fənlər üzrə təhsil alırlar. Cari proqram ən yaxşı beynəlxalq təcrübə əsasında tərtib edilib.

"Məşqçilik" proqramının tələbələri mütəmadi olaraq təcrübə proqramlarına cəlb olunurlar. Təcrübə zamanı tanınmış, yüksək ixtisaslı məşqçilərlə ünsiyyətdə olur, praktiki biliklərə yiyələnirlər.

Həmçinin, nəzəri və praktiki bacarıqlara yiyələnmiş tələbələr əlavə ixtisasartırma proqramlarında və ya “İdman məşqinin nəzəriyyəsi və metodikası” magistr ixtisası üzrə təhsillərini davam etdirmək imkanını qazanırlar.