Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Fiziki tərbiyə və Çağırışaqədərki Hazırlıq Müəllimliyi

Fiziki Tərbiyə və Çağırışaqədərki Hazırlıq Müəllimliyi Proqramı tələbələrə insan bədəninin fiziki hazırlığını və aktivliyini öyrənib, araşdırmağa kömək edir. Bu da fəaliyyət sahəsində insan bədənin ümumi rifahını yaxşılaşdırmağa təminat verir. Azərbaycan regionun aparıcı idman ölkəsi olaraq tanınır. Beynəlxalq rəqabətdə də üstünlüyü əldə etmək üçün səriştəli, peşəkar kadr hazırlığına təlabat var.

Bu ixtisasa yiyələnmiş mütəxəssislər ümumtəhsil məktəblərində, idman təmaüllü məktəblərdə, ixtisaslaşmış peşə təhsili müəssisələrində, şagirdlərin dərsdənkənar fiziki hazırlığını həyata keçirən bölmələrdə həmçinin özəl idman sahələrində bədən tərbiyəsi müəllimi kimi işləmək imkanı əldə edəcəklər:

Fiziki hazırlıq, ayrı-ayrı hərəki qabiliyyətlərin inkişafının planlaşdırılması və həyata keçirilməsi, şagirdlərin fiziki və funksional inkişafı, hərəki qabiliyyətləri üzərində sistemli nəzarətin aparılması fiziki tərbiyə müəlliminin peşə fəaliyyətinin tərkib hissəsinə daxildir.

Fiziki Tərbiyə və Çağırışaqədərki Hazırlıq Müəllimliyi bakalavr proqramı Avropa Kredit Transfer Sistemi (Balonya) əsasında hazırlanıb. 240 kreditdən və 4 il təhsil müddətindən ibarətdir. Cari proqram ən yaxşı beynəlxalq təcrübə əsasında təsis edilib.

Tələbələri mütəmadi olaraq təcrübə proqramlarına cəlb olunacaqlar. Təcrübə zamanı tanınmış, yüksək ixtisaslı məşqçilərlə ünsiyyətdə olacaq, praktiki biliklərə yiyələnəcəklər.

Həmçinin, nəzəri və praktiki bacarıqlara yiyələnmiş tələbələr əlavə ixtisasartırma proqramlarında və ya magistr pilləsində təhsillərini davam etdirmək imkanı qazanacaqlar.