Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Açıq təlimlər

  • Effektiv rezyume tərtib etmə

  • Natiqlik

  • Ünsiyyət bacarıqları

  • Karyera planlaşması

  • Müsahibəyə hazırlıq

  • Bədən dili

  • Təqdimat bacarıqları

  • Zamanın idarə edilməsi