Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Zəng cədvəli

1-ci növbə

1-ci saat

08:00 - 09:35

2-ci saat

09:50 - 11:25

3-cü saat

11:40 - 13:15

2-ci növbə

1-ci saat

13:35 - 15:10

2-ci saat

15:25 - 17:00

3-cü saat

17:15 - 18:50