Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Elmi Şura