Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport

Zəng cədvəli

1-ci növbə

1-ci saat

08:00 - 09:20

2-ci saat

09:40 - 11:00

3-cü saat

11:20 - 12:40

2-ci növbə

1-ci saat

13:00 - 14:20

2-ci saat

14:60 - 16:00

3-cü saat

16:10 - 17:30

4-cü saat

16:10 - 17:30