Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport

Beynəlxalq ofis

ADBTİA-nın Beynəlxalq Əlaqələr Ofisinə Xoş Gəlmişsiniz!

Beynəlxalq Əlaqələr ofisı Akademiyanın beynəlxalq əlaqələrinin təşkil və tərtib olunması üçün məsuliyyət daşıyır. Biz Beynəlxalq əməkdaşlarımızla əlaqələr qurur, koordinasiya və digər mümkün məsələləri icra edirik. Bununla yanaşı, biz tələbələrin mübadilə proqramlarında iştirakı, təqaüdlərin ayrılması və Akademiyanı beynəlxalq forumlarda təmsil olunması ilə bağlı məsələləri də öz üzərimizə götürürük.

Qarşıya qoyulan məqsədlər