Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

İdman Məşqinin Nəzəriyyəsi və Metodikası

İdman Məşqinin Nəzəriyyəsi və Metodikası ixtisası üzrə magistr proqramı uşaq və yeniyetmələrin seçilmiş idman növü üzrə müasir məşq metodlarını bilən, onların tətbiqi bacarıqlarına malik, müxtəlif hazırlıq qruplarında məşq prosesinin planlaşdırılmasını, reallaşdırılmasını, korreksiyasını həyata keçirə bilən idman mütəxəsisləri hazırlayır. Proqram həmçinin, ayrı-ayrı hazırlıq mərhələlərində idmançıların hazırlıq növləri üzrə səviyyələrini qiymətləndirmək, təhlil etmək, yenidən planlaşdırmaq üçün müvafiq nəzəri bilikləri və praktik tapşırıqları özündə əks etdirir.

Beynəlxalq və yerli təcrübəyə əsaslanan bu proqram Avropa Kredit Transfer Sisteminə (Boloniya) uyğun olaraq, 120 kreditdən ibarətdir. Proqramın tələbələri ölkə daxilində nüfüzlu idman ocaqlarından təcrübə keçmək imkanları qazanacaq.

Bu, tələbələrə bilik və bacarıqlarını təcrübə vasitəsilə möhkəmləndirmək, həmçinin proqramı bitirdikdən sonra iş tapmaq imkanları yaradacaq.

İdman Məşqinin Nəzəriyyəsi və Metodikası ixtisası üzrə magistr proqramı sizin öz praktiki və nəzəri biliklərinizi bir neçə pillə yuxarı qaldıraraq, həm pedaqoji, həm də elmi potensialınızı gücləndirəcək. Mütəşəkkil, fəal idmanla nəfəs alıb yaşayan bir icmanın üzvü olmaq istəyirsinizsə, bizim proqrama qoşulun.