Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Komanda

  • Tədris və Elmi İşlər üzrə Prorektor

    Təhminə Tağı-Zadə

    Email göndər
  • Sosial məsələlər, tələbə-gənclərlə iş və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə Prorektor

    Almaz Ələkbərova

    Email göndər
  • Maliyyə, Təsərrüfat və İnzibati İşlər üzrə Prorektor

    Rizvan Əliyev

    Email göndər
  • İdman işləri üzrə Prorektor

    Yusif Babanlı

    Email göndər
  • Elmi Katib

    Bəxtiyar Rüstəmov

    Email göndər
  • Maliyyə və təsərrüfat departamentinin direktoru

    Rəfail Niftəliyev

    Email göndər
  • Məşq və Fiziki Hazırlıq Fakültəsinin Dekanı

    Firat Hüseynov

    Email göndər
  • Tədris hissəsinin müdiri

    Nazim Abbasov

    Email göndər
  • Qiyabi təhsil üzrə şöbənin müdiri

    Rafail Novruzov

    Email göndər
  • İKT və İnnovasiyalar Şöbəsinin Müdiri

    Şaiq Məmmədli

    Email göndər
  • Sənədlərlə iş və icraya nəzarət şöbəsinin müdiri

    Sevinc İsaqova

    Email göndər
  • Magistratura şöbəsinin müdiri

    Nərmin Məmmədova

    Email göndər
  • Məşq və Fiziki Hazırlıq Fakültəsinin Dekan Müavini

    Arif İbrahimov

    Email göndər
  • Məşq və Fiziki Hazırlıq Fakültəsinin Dekan Müavini

    Sevda Qarayeva

    Email göndər
  • Məşq və Fiziki Hazırlıq Fakültəsinin Dekan Müavini

    Qərənfil Sadıqova

    Email göndər
  • Məşq və Fiziki Hazırlıq Fakültəsinin Dekan Müavini

    Qədir Əzizov

    Email göndər
  • Məşq və Fiziki Hazırlıq Fakültəsinin Dekan Müavini

    Qəmbər Cəfərov

    Email göndər
  • Sosial elmlər kafedrasının müdiri

    Lalə Əhmədova

    Email göndər
  • İdman menecmenti və kommunikasiya kafedrasının müdiri

    Nailə Kələntərli

    Email göndər
  • İdman Tibbi və Reabilitasiya kafedrasının müdiri

    İlqar Həsənov

    Email göndər
  • İdmanın Oyun Növləri Kafedrasının Müdiri

    İlqar Əliyev

    Email göndər
  • Təkmübarizlik İdman Növləri Kafedrasının Müdiri

    Qalib Əbiyev

    Email göndər
  • Bədən Tərbiyəsi Nəzəriyyəsi və Metodikası Kafedrasının Müdiri

    Nazim Məcidov

    Email göndər
  • Tibbi-bioloji elmlər kafedrasının müdiri

    Xəlil Qasımov

    Email göndər
  • Elmi-tədris laboratoriyasının müdiri

    Rüfət Axundov

    Email göndər
  • Elektron Kitabxana bölməsinin Müdiri

    Gülər Əhmədova

    Email göndər